STICHTING THE RIDE

De doelstelling van Stichting The Ride is tweeledig. Ten eerste wil de stichting zoveel mogelijk aandacht en sponsoring Het Nationaal Ouderenfonds genereren. Anderzijds zorgt de stichting in moreel en financieel opzicht voor de ondersteuning van Kees Rogier om de rit te paard van Livorno naar Bovenkarspel te volbrengen.

Stichting The Ride
Stichting The Ride is statutair gevestigd in Bovenkarspel.
De statuten zijn gedeponeerd bij Gemeente Stede Broec.
KVK: 62831763
Bankrekening: NL53 ABNA 0510651062
Contact: 0031-623977208 / 0031-621989849
Email: keesrogier@ziggo.nl

Wie zijn erbij betrokken?
– Voorzitter; Kees Rogier
– Secretaris; Kees Rogier
– Bestuurslid; Anita Evers

Wat wil de stichting bereiken?
Zoveel mogelijk aandacht en sponsoring voor Het Ouderenfonds genereren.

Waar gaat de stichting het realiseren?
De stichting is gevestigd in Bovenkarspel, La Reinelaan 84 1611ZG.

Wanneer gebeurt het?
Het evenement gaat plaatsvinden in de maanden mei, juni, juli en augustus 2018.

Welke delen van de doelstelling zijn essentieel?
De Stichting stelt alles in het werk om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Ouderen van Nederland en dan met name voor het Ouderenfonds die daar lopende projecten mee kunnen financieren. Bent u het met onze doelstelling eens zorgt u er dan voor dat wij het Ouderenfonds op grandioze wijze kunnen ondersteunen,

Waarom wil de stichting/het bestuur/sympathisanten dit doel bereiken?
Om geld op te halen voor het hierboven genoemde doel.